Musiqi hökmləri

Musiqi hökmləri

ÇALĞI ALƏTLƏRİNDƏ İFA ETMƏNİN, MAHNI OXUMAĞIN VƏ BUNLARI DİNLƏMƏYİN HARAMLIĞI HAQQINDA

1- “… murdar bütlərdən uzaq olun, batil sözlərdən də çəkinin.” (Hac, 30)
ayəsindəki “batil söz”dən məqsədin nə olduğunu İmam Muhəmməd Baqirdən (ə.) soruşduqda, “ğina (mahnı oxumaq)”-deyə cavab verdi.
Yenə
“İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, nadanlığı üzündən (tutduğu işin günahını anlamadan xalqı) Allah yolundan (Əhli-Beytə (ə.) itaətdən) döndərmək və bu minvalla onu məsxərəyə qoymaq üçün ləhvi (boş-boşuna, mənasız) sözləri satın alarlar. Məhz belələrini alçaldıcı bir əzab gözləyir.”(Loğman, ayə 6)
– ayəsindəki “ləhvi sözlər”dən məqsədin nə olduğu soruşulduqca “mahnı onlardan birisidir” -deyə buyurdu. (Biharul Ənvar, c.79, S.245);
2- Rəsulullahdan (s.a.a.) belə nəql edilmişdir:
“Çalğı alətlərində çalınan musiqini və mahnını dinləməkdən çəkinin; çünki bunlar su əkini cücərtdiyi kimi qəlbdə (insanın ağlında, təfəkküründə) nifaqı cücərdər (insanı münafiq edər).” (Kənzul Ummal, hədis: 40667);
3- İmam Cəfər Sadiq (ə.) belə buyurmuşdur:
“Çalğı alətində çalınan musiqi və mahnı oxumaq Allahın atəş (əzabı) vəd etdiyi şeylərdəndir. Çünki belə buyurmuşdur:
“İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, nadanlığı üzündən (tutduğu işin günahını anlamadan xalqı) Allah yolundan (Əhli-Beytə (ə.) itaətdən) döndərmək və bu minvalla onu məsxərəyə qoymaq üçün ləhvi (boş-boşuna, mənasız) sözləri satın alarlar. Məhz belələrini alçaldıcı bir əzab gözləyir.” (Loğman, ayə 6)
4- İmam Cəfər Sadiq (ə.):
(Tövbə edib saleh əməl edənlər) o kəslərdir ki, batil sözə şahidlik etməz və boş və faydasız sözlə qarşılaşdıqları zaman, vuqarla (ciddi halda) onun yanından keçərlər (onu dinləməzlər).” (Furqan, ayə 72) -ayənin təfsirində, “Məqsəd çalğı alətində çalınan musiqi və mahnıdır- buyurdu.”. (Nurus Saqaləyn Tefsiri, c.4, s.41);
5- Allah Rəsulundan (ə.) belə nəql edilmişdir:
“Çalğı alətində çalınan musiqi və mahnı oxumaq, zinaya aparan bir nərdivan kimidir.” (Biharul Ənvar, c.79, s.247);
6- Rəsulullahdan (s.a.a.) belə nəql edilmişdir:
“Dört şey insanın qəlbini xarab edər və su ağacı cücərtdiyi kimi insanın qəlbində nifaqı (münafiqliyi) cücərdər:
Ləhvi (musiqi-mahnı) dinləmək, söyüş söymək, zalım sultanın qapısına diləyə getmək (onun qapısına alçaqcasına-yaltaqcasına gedib vəzifə və ya var-dövlət istəmək) və (əyləncə niyyəti ilə) ova getmək.” (Əl-Xisal, s.227);
7- Rəsulullah (s.a.a.):
“Çalğı alətində çalınan musiqi və mahnı dinləyən kəsə, “Ruhanilərin” səsini eşitmək izni verilməyəcəkdir. “Ya Rəsulullah, Ruhanilər kimlərdir? -soruşulduğunda, belə buyurdu: “Cənnət qariləri” (Təfsiri Qurtubi, c.14, s.54);
8- Hz. Əli (ə.) Rəsulullahdan (s.a.a.) belə nəql etmişdir:
“Ümmətimdən bir qrup meymuna dönəcək; Bir qrup da donuza dönəcəkdir” (bu heyvanların sifət və xüsusiyyətlərini qazanacaqlar). Digər bir qrup yerə batacaq, bir qrup isə şiddətli fırtınalara mübtəla (düçar) olacaqlar. Bu bəlalara düçar olmaqlarının səbəbi, (kişilərin) ipəkdən hazırlanan paltar geyinmələri, müğənni qadınlara və musiqi alətlərinə maraq göstərmələridir.” (Əd-Dürrul Mənsur, c.2, s.324);
9- Bir nəfər İmam Cəfər Sadiqə (ə.) belə dedi:
“Mənim bəzi qonşularımın mahnı oxuyan və ud (simli alət) çalan cariyələri (kənizləri) var. Mən bəzən tualetə gedərkən onları dinləmək üçün orada çox qalıram. (bunun bir qorxusu varmı?) İmam (ə.) belə buyurdu:
“Bunu etmə.” Şəxs: “Vallah mən xüsusilə öz ayağımla bunun üçün tualetə getmirəm. Amma ora gedərkən dinləməyə çalışıram”-deyə cavab verincə, belə buyurdu:
“Səni Allaha and verirəm, Allahın bu buyruğunu eşitmədinmi:
“Heç şübhəsiz qulaq, göz və qəlb (dinlədiyindən, gördüyündən və qəbul etdiyindən) sorğu-sual olunacaqlar?” Şəxs bu cavabı verdi:
“Sanki mən Allahın kitabından bu ayəni (əvvəlcədən) heç bir ərəb və əcəmdən (qeyri-ərəbdən) eşitməmişdim! Artıq bunu tərk etdim və mən Allahdan bağışlanmaq diləyirəm.” (Mən Lə Yəhzəruhul Fəqih, c.1, s.80)

İmаm Sаdiq (Ona salam olsun!) buyurdu: «Bеhiştdə еlə bir аğаc vаrdır ki, Аllаhın əmri ilə külək оnu hərəkətə gətirib tохunduğu zаmаn оndаn könül охşаyаn səslər еşidilər. İnsаnlаr hеç zаmаn bеlə gözəl və füsunkаr səs dinləməmişlər.» Sоnrа buyurdu: «Lаkin bu sаf və еcаzkаr musiqi Аllаh qоrхusu ilə dünyаdа musiqi dinləməkdən imtinа еdən kəslər üçündür.»(Mizаn əl-hikmət c.2/səh.111)

Paylaş:
Baxış sayı: 13207

Digər Məqalələr..

4 Responses

  1. Zehra dedi ki:

    Salamun Aleykum. Belə başa düşdüm ki sizin məqalədən bütün Musiqilər haramdı? Dini musiqilərdə. Doğrudur?

  2. Huseyn dedi ki:

    Men eshitdiyime gore selefilerin toyunda musiqi olmur.
    amma biz sielerin dervish toyunda musiqi olur.
    musiqi ile toy etmek gunahdir duz basha dushdum ?

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

fourteen − 12 =