Namaz

Cavablandırılıb
0
0

Salam Aleykum ayet namazi haqda umumi melumat bilmek isteyirem nece ne vaxt qilinur? Birde Imam Zaman Agaya qilinan namaz nece ne vaxt qilinir yazdigim suallari xaiw cavablandirin

Mükəmməl cavab
0
0

beli qilmaq olar

Mükəmməl cavab
0
0

İmam Zaman(ə.f) ağanın namazı
Nəcmus-saqib kitabında, Şeyx Təbərsinin Kənzul –nəcah kitabından belə nəql edir:
İmam Zaman (ə.f) buyurmuşdur: Allah-təaladan hacəti olan şəxs, cümə gecəsi, gecə yarı qüsl edib, iki rəkət namaz qılsın. Birinci rəkətdə “Həmd” surəsini oxuyub “İyyəkə nə budu və iyyəkə nəstəin” ayəsinə çatanda, onu 100dəfə təkrarlasın. Ayəni yüzüncü dəfə oxuduqdan sonra, həmdi axıra qədər oxuyub, bir dəfə “Qul huvəllahu əhəd” surəsini oxusun.Sonra rukuya gedib, 7dəfə desin:
“Subhənə rabbiyəl-əzimi və bihəmdih”.
Səcdəyə gedib, səcdələrin hər birində 7dəfə oxusun:
“Subhənə rəbbiyəl-əla və bihəmdih”.
İkinci rəkətidə eynilə bu qaydada qılıb, namaz qurtardıqdan sonra bu duanı oxusun:
“Allahummə in ətə tukə fəlməhitətu ləkə və in əsəytukə fəl-huccətu ləkə minkər-rəvhu və minkəl –fərəcu subhənə mən ən əmə və şəkərə subhənə mən qaddəra və ğafəra Allahummə in kuntu əsəytukə fəinni qəd ətə tukə fi əhəbbil -əşyan iləykə və huvəl-imanu bikə lən əttəxiz ləkə vələdən və ləm ə`d`u ləkə şərikən mənnən minkə bihi ələyyə lə mənnən minni bihi ələykə və qad əsəytukə yə iləhi əla ğayri və cihil-mukabərati vələl-xuruci ən ubudiyyətikə vələl-cuhudi lirububiyyətikə və lakin ətə`tu həvayə və əzəlləniş-şəytanu fələkəl-huccətu ələyyə vəl-bəyanu fəin tuəzzibni fəbizununi ğayru zalimin li və in təğfir li və tərhəmni fəinnəkə cəvadun kərim”
Sonra nəfəsi çatana qədər desin:” Ya Kərimu, ya Kərimu”.
Daha sonra desin:
“Ya əminən min kulli şəyin və kullu şəyin minkə xaifun həzirun əsəlukə biəmnikə min kulli səyin və xəvfi kulli şəyin minkə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən tu`tiyəni əmanən linəfsi və əhli və vələdi və sayri ma ən`əmtə bihi ələyyə hətta la əxafu və la əhzərə min şəyin əbədəm innəkə əla kulli şəyin qadir və həsbunəllahu və ni`məl-vəkilu ya kafiyə İbrahimə Numrudə və ya kafiyə Musa Firəvnə əsəlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ən təkfiyəni şərrə fulan ibnə fulan (Fulan ibnə fulanın yerinə, şərrindən qorxduğu adamın adını və atasının adını deyib, Allah-təaladan onun şərrini uzaq etməsini tələb etsin).
“Məfatihul-Cinan” kitabı (səh.1190)

Mükəmməl cavab
0
0

Salamun aleykum

  1. Ayat namazı Günəş və Ay batması zamanı , Zəlzələ zamanı qılmaq vacibdir. Vaxtı keçdikdən sonra qəza etmək vacibdir. 2 rükətdir.
    Ayət namazı iki rəkətdir. Hər rəkətdə beş rüku var. Onu iki şəkildə yerinə yetirmək olar:
    1. Niyyətdən sonra təkbir deyilir, tam şəkildə bir Həmd və surə oxunur, rükuya gedilir. Rükudan qalxdıqdan sonra yenidən bir tam Həmd və surə oxunur, yenə rükuya gedilir. Bu qayda ilə beş dəfə Həmd və surə oxunur, beş rüku yerinə yetirilir. Beşinci rükudan sonra iki dəfə səcdə edilir və ayağa qalxmaqla ikinci rəkətə başlanılır. İkinci rəkət də birinci rəkət kimi qılınır və səcdələrdən sonra təşəhhüd və salam oxunur.

    2. Niyyət və təkbirdən sonra Həmd oxunur, surənin ayələri beş hissəyə bölünür. Birinci hissədən sonra rükuya gedilir və rükudan qalxdıqdan sonra ikinci hissə deyilir. İkinci hissə deyildikdən sonra ikinci dəfə rükuya gedilir. Beləcə surənin hər hissəsi oxunduqdan sonra bir rüku yerinə yetirilir. Məsələn, “Həmd”dən sonra “İxlas” surəsi oxunacaqsa, İxlas surəsi beş hissəyə bölünür: “Bismillahir rəhmanir rəhim”, “Qul huvəllahu əhəd”, “Allahu səməd” “Ləm yəlid və ləm yuləd”, “və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd”. Hər hissə deyildikdən sonra bir rüku yerinə yetirilir. Beşinci rükudan sonra iki dəfə səcdə edilir və ayağa qalxmaqla ikinci rəkətə başlanılır. İkinci rəkət də eyni qaydada qılınır, sonra təşəhhüd və salam oxunur.

    Ayət namazının bir rəkətini birinci, ikinci rəkətini o biri qayda ilə qılmaq olar.

 

2.

İmam Zaman(ə.f) ağanın namazı
Nəcmus-saqib kitabında, Şeyx Təbərsinin Kənzul –nəcah kitabından belə nəql edir:
İmam Zaman (ə.f) buyurmuşdur: Allah-təaladan hacəti olan şəxs, cümə gecəsi, gecə yarı qüsl edib, iki rəkət namaz qılsın. Birinci rəkətdə “Həmd” surəsini oxuyub “İyyəkə nə budu və iyyəkə nəstəin” ayəsinə çatanda, onu 100dəfə təkrarlasın. Ayəni yüzüncü dəfə oxuduqdan sonra, həmdi axıra qədər oxuyub, bir dəfə “Qul huvəllahu əhəd” surəsini oxusun.Sonra rukuya gedib, 7dəfə desin:
“Subhənə rabbiyəl-əzimi və bihəmdih”.
Səcdəyə gedib, səcdələrin hər birində 7dəfə oxusun:
“Subhənə rəbbiyəl-əla və bihəmdih”.
İkinci rəkətidə eynilə bu qaydada qılıb, namaz qurtardıqdan sonra bu duanı oxusun:
“Allahummə in ətə tukə fəlməhitətu ləkə və in əsəytukə fəl-huccətu ləkə minkər-rəvhu və minkəl –fərəcu subhənə mən ən əmə və şəkərə subhənə mən qaddəra və ğafəra Allahummə in kuntu əsəytukə fəinni qəd ətə tukə fi əhəbbil -əşyan iləykə və huvəl-imanu bikə lən əttəxiz ləkə vələdən və ləm ə`d`u ləkə şərikən mənnən minkə bihi ələyyə lə mənnən minni bihi ələykə və qad əsəytukə yə iləhi əla ğayri və cihil-mukabərati vələl-xuruci ən ubudiyyətikə vələl-cuhudi lirububiyyətikə və lakin ətə`tu həvayə və əzəlləniş-şəytanu fələkəl-huccətu ələyyə vəl-bəyanu fəin tuəzzibni fəbizununi ğayru zalimin li və in təğfir li və tərhəmni fəinnəkə cəvadun kərim”
Sonra nəfəsi çatana qədər desin:” Ya Kərimu, ya Kərimu”.
Daha sonra desin:
“Ya əminən min kulli şəyin və kullu şəyin minkə xaifun həzirun əsəlukə biəmnikə min kulli səyin və xəvfi kulli şəyin minkə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən tu`tiyəni əmanən linəfsi və əhli və vələdi və sayri ma ən`əmtə bihi ələyyə hətta la əxafu və la əhzərə min şəyin əbədəm innəkə əla kulli şəyin qadir və həsbunəllahu və ni`məl-vəkilu ya kafiyə İbrahimə Numrudə və ya kafiyə Musa Firəvnə əsəlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ən təkfiyəni şərrə fulan ibnə fulan (Fulan ibnə fulanın yerinə, şərrindən qorxduğu adamın adını və atasının adını deyib, Allah-təaladan onun şərrini uzaq etməsini tələb etsin).
“Məfatihul-Cinan” kitabı (səh.1190)
0
0

Ayet namazin qezasin istediyimiz vaxt qila bilerik yoxsa nece?

0
0

Yetkinlik yaşına çatdığınız gündən , namaza başladığınız günə qədər olan günlərin qəzası vacibdir.

1
0

bəli

0
0

Birde bilmeek isteyiremki qizlar 9 yasinda namaz qilmalidirlar men ise 9 yasimda qilmamisam indi o vaxtin qezalar;n qilmaq mutleqdirmi?

0
0

Ayet namazin qezasin istediyimiz vaxt qila bilerik yoxsa nece?

0
0

2 ruket subh namazi kimi qilinir? Ikinci sualim yeni Imam Zaman Aga ucun qilinan namaz haqqinda melumat vererdiz xaiw

 

9 nəticə görsənir
Sizin cavabınız