QAYDALAR

Ümumi:

  • Mümkündür ki, soruşacağınız sual Cavablar Xəzinəsində olsun. Əvvəlcə sualınıza orada cavab axtara bilərsiniz.
  • Sual verərkən öz e-mailinizi yazsanız sualınızın cavabı e-mailinizə də göndəriləcək. Və əgər e-mailiniz yoxdursa həmin xananı boş saxlaya bilərsiniz.
  • Suallar:

    Aşağıdakı hallarda suallar ləğv olunacaq:

  • Sualın mətni aydın olmayanda.
  • Sualın mətnində etik normalardan kənar sözlər olduqla.
  • Sual qərəzli şekildə soruşulduqda.
  • Bir Şəxs öz sualını bir neçə dəfə soruşduqda.