Gunahsız,pak,məsum

Cavablandırılıb
0
0

Salam aleykum.Peyğəmbərlər,İmamlar günahsız olmuşdular?

Mükəmməl cavab
0
0

Aleykum salam
ALLAHIN insanlara nümunə olaraq göndərib itaətini bizə vacib etdiyi kəslərin nöqsanlı olması mümkünsüzdür. ALLAH insanlara nöqsanlı şəxsi və ya şəxsləri nümunə etməz.
Əhzab surəsi 33cü ayədə buyurulduğu kimi ALLAH Peyğəmbər Əhli Beytini pak etmişdir:
Ey ev əhli! Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir.

1 nəticə görsənir
Sizin cavabınız